Tilknytning i parforhold

Partnernes individuelle tilknytningsstile har betydning for tilknytning i parforhold

Tilknytningsteorien spiller en stor rolle i affektfokuseret par- og sexterapi, da tidlige erfaringer med tilknytning har stor betydning for parforhold.

Fortidens indvirkning på nutiden

Det er en velkendt talemåde i det danske sprog, at modsætninger mødes, og sød musik opstår.

Det illustrerer, at partnere i et parforhold kan være fuldstændigt forskellige – som når for eksempel den tavse og lidt tilbageholdende mand finder sammen med en veltalende og udadvendt kvinde. Alligevel – eller måske netop derfor – er der en tiltrækning.

Nogle siger, at man ubevidst søger det, man selv mangler eller gerne vil have af karaktertræk.

Man kan også sige, at man er styret af sin tilknytningsstil og forsøger at oprette og bevare en tilknytning til et andet menneske, som modsvarer de tidligere erfaringer, man har, med at have relationer til andre.

Tilknytning og relationer

Der findes forskellige retninger inden for psykologien. Affektfokuseret Par- og Sexterapi har sit udspring i den psykodynamiske retning.

Det betyder blandt andet, at man anser fortidens relationer for at have betydning for, hvordan nutidens relationer håndteres.

Den britiske psykolog John Bowlbys tilknytningsteori spiller en central rolle i forståelsen af, hvordan fortiden har indvirkning på nutiden:

Det lille barn har brug for omsorg og tryghed. Det skal det helst finde hos forældrene. Forældrene skal være en tryg base, hvorfra barnet kan udforske verdenen og vende tilbage, når det har brug for at føle sig sikkert.

Omgangen med forældrende bliver en slags model for relationer generelt set.

Barnet lærer, hvad det kan forvente sig af sine medmennesker, og i hvor høj grad det kan stole på, at det kan finde hjælp og støtte.

Fire former for tilknytningsstil

På baggrund af samværet med forældrene danner barnet en tilknytningsstil, som kan være:

  • Tryg

En tryg tilknytningsstil er udtryk for, at man har tillid til både sig selv og andre mennesker, og man kan sætte sig ind i andres følelser og behov.

  • Undvigende/afvisende

Når man har en undvigende/afvisende tilknytningsstil, har man erfaring med at blive afvist.  Derfor agerer man selv på den måde for at undgå smerten ved den forventede afvisning.

  • Ambivalent/ængstelig

Med en ambivalent/ængstelig tilknytningsstil er man usikker på andre, fordi samværet med de tidlige omsorgspersoner har været præget af uforudsigelighed. Man vil gerne have kontakt, men er samtidig lidt bange for den, fordi man ikke ved, hvordan reaktionen vil være.

  • Desorganiseret

En desorganiseret tilknytningsstil betyder, at der ikke er blevet taget hånd om ens behov.

Det har medført, at man har svært ved at finde ud af, hvordan man skal agere over for andre, og at man opfører sig uforudsigeligt.

At knytte sig til en anden

De fleste mennesker vil kunne genkende sig selv (ved en mere udførlig beskrivelse) i flere af tilknytningsstilene. Der er altså ikke tale om, at man enten har den ene eller den anden tilknytningsstil. Man har en tilknytningsstil, som er mere dominerende end de andre.

Som tidligere nævnt er tilknytningsstilen en slags model for samværet med andre mennesker. Tilknytningsstilen får dermed også betydning for de parforhold, man indgår i.

Lad os tage eksemplet med den tavse og lidt tilbageholdende mand  og den veltalende og udadvendte kvinde igen.

Hvis vi antager, at han har en undvigende/afvisende tilknytningsstil, mens hun er ambivalent/ængstelig, hvad vil de så betyde for deres indbyrdes relation?

Risikoen for konflikter er nærliggende, da han vil reagere med afstandtagen, når hun har brug for bekræftelse. Det vil få hende til at intensivere sine forsøg på at få hans nærvær. Dermed er der skabt en ond cirkel.

Terapeutens tilknytningsstil og mødet med klienterne

Det er selvfølgelig ikke kun i parforhold, at tilknytningsstilen får betydning for, hvordan relationen er og udvikler sig.

Parterapeuten har også en tilknytningsstil, som vil interagere med klienternes tilknytningsstile.

Det skal man være opmærksom på som terapeut. Det er vigtigt, at man er afklaret med sin egen baggrund, så man er i stand til at hjælpe klienterne på den mest optimale måde. Man skal vide, hvordan man selv reagerer over for eksempelvis en undvigende/afvisende person, og kunne reflektere over, hvordan ens egen væremåde kan påvirke klienten.

Derfor indgår tilknytningsteori som en naturlig del af psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi. Vil du vide mere om, hvad Affektfokuseret Par- og Sexterapi er, kan du læse denne artikel:

Hvad er Affektfokuseret Par- og Sexterapi?

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.