Sådan arbejder terapeuten med klientens angst

Angst er et vigtigt signal til terapeuten i den psykoterapeutiske metode ISTDP

Angst er et centralt begreb i Affektfokuseret Par- og Sexterapi, som terapeuten skal kunne håndtere. 

Angst i parterapi – et vigtigt signal

Hvis en klient sidder over for dig som terapeut og udviser tegn på angst, er det i princippet godt!

Angst er et signal om, at du og klienten har brudt de forsvarsmekanismer ned, som hidtil har forhindret klienten i at få adgang til sine følelser – de følelser, der er så ”forbudte”, at de er blevet undertrykt.

Når forsvarsmekanismerne ikke længere er en forhindring, kan klienten nu få adgang til at mærke følelserne og bearbejde dem. Dermed vil de problemer, som han/hun opsøgte dig for at få hjælp til, også blive mindre og måske ligefrem ikke længere være aktuelle.

Men som terapeut skal du kunne vurdere graden af angst. Hvis angsten er for høj, er der risiko for, at klienten bliver overvældet af den. Det gør det umuligt at arbejde terapeutisk med de følelser, der skaber klientens problemer.

 

Læs også artiklen:

Hvad er angst i parterapi?

I ISTDP anses angst for at være et signal om, at konfliktfyldte og fortrængte følelser bliver aktiverede

Sådan kommer angsten til udtryk

I indlægget ”Hvad er angst i parterapi? ” beskrev vi, hvordan angst kommer til udtryk hos klienten:

  • Via den tværstribede muskulatur. Klienten spænder sig i kroppen, knytter hænderne, sukker, osv.
  • Via den glatte muskulatur. Klienten siger, han/hun får ondt i maven, kvalme, hovedpine, el. lign.
  • Via kognitive og perceptuelle forstyrrelser. Klienten kan ikke koncentrere sig, virker forvirret, kan ikke se tydeligt, o. lign.

Dette kaldes angstkanalisering. Det er sådanne signaler, du som terapeut skal holde øje med, fordi de giver dig information om, hvordan du skal fortsætte terapien.

Sådan behandler du angsten

Angst, der viser sig via den tværstribede muskulatur, betyder, at klienten har en tilstrækkelig grad af tolerance over for de underliggende følelser.

Her kan du bruge det, som man kalder ”standard formatet” eller ”den direkte afdækkende metode.” Det vil sige, at du og klienten skal fastholde fokus på følelserne. Klienten har nemlig kapacitet til at kunne bearbejde dem, så derfor er det godt hurtigt at få gennembrud til dem, så I sammen kan forholde jer til dem.

Altså: Fasthold pres på at få klienten til at fortælle om sine følelser.

Det forholder sig anderledes, når klienten melder om fx kvalme eller har problemer med at sanse eller tænke.

Disse former for angstkanalisering er signal om, at klienten har en lav grad af tolerance over for sine konfliktfyldte følelser. Derfor skal du som terapeut anvende det, man kalder ”det graduerede format”. Her handler det om, at du skal hjælpe klienten med at opbygge tolerancen for følelserne, så han/hun bliver i stand til at forholde sig til dem.  Hvis ikke, vil det føre til øgede symptomer og et større lidelsestryk.

Altså: Først opbygge tolerance, dernæst sætte fokus på følelserne.

Den gode arbejdsalliance og terapeutens kompetencer

Ovenstående er selvfølgelig en meget overordnet anvisning på, hvordan terapeuten i Affektfokuseret Par- og Sexterapi opfatter angst hos klienten og behandler den i terapien.

I virkeligheden er det kompliceret og forudsætter både en god arbejdsalliance mellem klient og terapeut og solide kompetencer hos terapeuten.

Den gode arbejdsalliance går ud på, at klient og terapeut har en fælles forståelse af:

  • Hvad er klientens problem?
  • Hvad er målet med terapien?
  • Hvad skal der gøres for at nå målene?

For at hjælpe klienten med at bearbejde sine konfliktfyldte følelser, uden at angsten bliver for høj, er det blandt andet nødvendigt at terapeuten kan intervenere hurtigt og effektivt og har en forståelse for de signaler, som klienten udsender.

Undervisning i håndtering af angst

Det er krævende at anvende den affektfokuserede metode og udvikle de kompetencer, der skal til for at vurdere og håndtere angst. Derfor bliver du som studerende på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi grundigt trænet i blandt andet at vurdere angstniveauet og tilrettelægge det videre terapeutiske arbejde ud fra det.

I forhold til parterapi er det meget anvendeligt at arbejde med konfliktfyldte følelser, angst og forsvarsmekanismer, selv om det oprindeligt mest er inden for individuel terapi, at man har inddraget dette – men partnere i forhold kan være hinandens “triggere”, og derfor vil den indbyrdes relation ofte udløse følelser, som aktiverer angst og forsvar.

Mere information

Har du spørgsmål til psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.