Som studerende på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi deltager du i undervisning og forelæsninger med forskere og praktikere, der alle har stor erfaring inden for deres faglige felt.

Uddannelsens struktur

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse, som er tilrettelagt, så du kan studere samtidig med, at du arbejder. Det giver en god vekselvirkning mellem det teoretiske på uddannelsen og dine erfaringer fra praksis.

Undervisningen er samlet på to årlige undervisningsophold i Sesimbra, Portugal. Hvert undervisningsophold er på fem dage. 

Derudover skal du møde til fire forelæsningsdage i Sorø.

Viden fra hele Norden

På psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi vil du møde både undervisere og forelæsere. 

De kommer fra hele Norden og er udvalgt på grund af deres erfaringer fra praksis og forskningsbaserede arbejde. 

Som studerende på Parterapeutisk Institut kan du derfor forvente at blive undervist på både dansk, norsk, svensk og engelsk. 

De faste undervisere er: 

Inger Bugge er autoriseret cand. psych. med autorisation og specialist i klinisk sexologi (NACS) samt EFS & ESSM certificeret som Psycho-Sexologist (ECPS). Hun har egen praksis i Sorø og har i mange år arbejdet med parterapi, klinisk sexologi og supervision.

Derudover har hun erfaring med konfliktløsning og psykologiske problemer som fx angst og depression samt selvmordsforebyggelse, spiseforstyrrelser og selvskade.

Udover at være en af de faste undervisere på psykoterapiuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er Inger Bugge også studieleder på Parterapeutisk Institut.

Lennart Lindgren er legitimeret psykolog, psykoterapeut og parterapeut og har arbejdet med parterapi i 30 år.

På basis af sin mangeårige erfaring med parterapi har han udviklet en teori om parrelationers udviklingsprocesser, som han vil indføre de studerende på Parterapeutisk Instituts psykoterapeutuddannelse i. Han er desuden forfatter til bogen “Konsten att hålla ihop”, som handler om, hvordan man genfinder gnisten i sit parforhold.

Psykiatri, familierådgivning, kriseterapi og supervision er også områder, som Lennart Lindgren har arbejdet med. På Parterapeutisk Instiut er han uddannelsesleder og er desuden en af de faste undervisere.

Bartosz Grabski er sexolog og psykiater ved Medical College, Jagiellonian University i Krakow, Polen.

Han har mange års erfaring som psykoterapeut og er en anerkendt underviser i psykiatri og sexologi i både ind- og udland.

Desuden er han forfatter og medforfatter til en lang række af videnskabelige udgivelser om bl.a. psykopatologi, psykoedukation og depression, bipolar lidelse, m.m.

På Parterapeutisk Institut er Bartosz Grabski en af de faste undervisere/forelæsere.

Anerkendte forskere og praktikere

Parterapeutisk Institut har en række eksterne samarbejdspartnere tilknyttet, som primært vil forestå forelæsningerne i Danmark. De er alle anerkendte fagpersoner, som er specialister i hvert deres område inden for seksualitet, psykologi og psykoterapi.

Unik kombination af parterapi og sexologi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er den eneste psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi med klinisk sexologi. 

Kombinationen er oplagt, fordi problemer i parforholdet ofte påvirker seksualiteten – og omvendt. 

Derfor er det hensigtsmæssigt, at parterapeuten har indsigt i både det psykologiske og relationelle felt og det sexologiske. 

På Parterapeutisk Institut vil du blive undervist af og gå til forelæsninger med psykologer og kliniske sexologer, der alle har erfaring med praksis, og som baserer deres arbejde på forskningsbaseret viden. 

Træning af metodiske færdigheder

Det er en væsentlig del af undervisningen på Parterapeutisk Institut, at du skal træne dine færdigheder i den affektfokuserede metode. 

Den affektfokuserede metode gå ud på at afdække de konfliktfyldte følelser, som ofte ligger til grund for psykologiske, relationelle og sexologiske vanskeligheder. I den forbindelse skal terapeuten kunne vurdere og regulere angst og identificere og påpege forsvarsmekanismer. Denne proces skal lede til, at parret i parterapi får mulighed for at berette om deres individuelle oplevelser og følelser – og her er det vigtigt, at parrets mentaliseringsevne stimuleres og øges. 

For terapeuten er dette komplekst arbejde og kræver solide færdigheder. Derfor er træning i metoden meget vigtig. Det foregår på baggrund af cases, som du skal tage dig af med professionelle skuespillere som dine klienter. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om underviserne, undervisningen eller andet om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.