Hvis du vil søge om optagelse på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, skal du have en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det sundhedsfaglige, psykologiske eller pædagogiske felt. Du kan for eksempel være sygeplejerske, psykolog, lærer, pædagog eller fysioterapeut.

Du kan også blive optaget med en anden baggrund – læs mere her: Optagelseskrav på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Optagelse – trin for trin

  1. Send en mail til Affektfokuseret Par- og Sexterapi på info@parterapeutisk-institut.dk
  2. Vedhæft bevis for uddannelse samt et CV med erhvervserfaring
  3. Skriv en kort motivation for, hvorfor du gerne vil uddanne dig til psykoterapeut
  4. Du modtager en bekræftelse fra os om, at vi har modtaget din mail med anmodning om optagelse.
  5. Vi behandler din ansøgning. Hvis vi skønner, at det er nødvendigt, vil vi indkalde dig til en samtale for at høre mere om din baggrund og din motivation.
  6. Du får besked via mail, om du er optaget.

Alle dine oplysninger behandles naturligvis fortroligt og anvendes udelukkende til at vurdere din ansøgning og dokumentere din studieegnethed.

Pris på psykoterapeutuddannelsen

Prisen på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er 48.500,00 kr. pr. studieår (2020-pris).

Du kan betale pr. studieår eller betale den samlede pris på én gang, hvis du foretrækker det.

Når du er blevet optaget, modtager du en besked om det, og du skal i forbindelse med det betale et depositum. Depositummet fratrækkes uddannelsens pris, når du begynder på uddannelsen.

Finansiering af uddannelsen

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en selvfinansieret uddannelse – det vil sige, du har ikke mulighed for at søge om SU eller andre offentlige ydelser, og du skal betale for den.

De fleste betaler selv via opsparede midler. Det er i den forbindelse værd at notere, at uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at varetage et fuldtidsarbejde ved siden af dit studie.

Andre får deres uddannelse betalt af deres arbejdsgiver, da de kan bruge det, de lærer i deres job.

En tredje mulighed er bruttolønsordningen. Her indgår du en aftale med din arbejdsgiver om, at han/hun betaler din uddannelse via din løn. Du får altså mindre i løn, men til gengæld opnår du nogle skattemæssige fordele.

Læs mere her: SKAT’s bruttolønsordning

Hvorfor vælge  Affektfokuseret Par- og Sexterapi?

Med psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi har du kompetencer og færdigheder til at arbejde med par og enkeltindivider og med alle parforholdets aspekter – også det seksuelle.

Du har desuden mulighed for at søge om autorisation som specialist i klinisk sexologi.

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig deltidsuddannelse, som er tilrettelagt sådan, at du kan have et fuldtidsjob ved siden af studiet. Undervisningen er baseret på forskningsbaseret viden, og den er godkendt efter de danske kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser.

Indhold og struktur

Parterapeutisk Instituts psykoterapeutuddannelse varer fire år og er tilrettelagt, så du har mulighed for at passe et fuldtidsstudie ved siden af dine studier.

Der er to årlige undervisningsophold på hver fem sammenhængende dage. Derudover skal du møde til forelæsninger og supervision i alt otte dage for hvert studieår. Selvstudie og gruppearbejde tilrettelægger du selv.

Du bliver blandt andet undervist i parforholdets faser, tilknytning og parforhold, håndtering af forsvar og regulering af angst og seksuelle funktioner og dysfunktioner.

En væsentlig del af uddannelsesforløbet går ud på, at du træner dine kliniske færdigheder, ligesom supervision er en integreret del af uddannelsen.

Læs mere om indhold og struktur på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi

De studerende siger:

“Pædagogisk er uddannelsen en god blanding af teori, oplæg, samtale, refleksion, supervision og øvelser i praksis. Det meget høje faglige niveau følges fint til dørs af, at vi hele tiden skifter mellem arbejdsmetoder. Disse gør, at vi som studerende har flere veje at benytte hen mod læringen af teorierne. Forelæserne kommer fra forskellige lande og baggrunde. Fælles for dem er, at de har en meget høj faglighed og en imponerende viden om det område, de forelæser i.”
læs hvad vores studerende siger om Affektfokuseret Par- og Sexterapi
Jette Sondrup
Socialpædagog
“Udbredte strategier for par i krise er at trække sig fra hinanden både fysisk og mentalt eller/og gøre den anden til hovedårsag til ens ulykke. Mennesker er ikke ens, så der er brug at kunne vælge en metode, der passer til de mennesker, det drejer sig om. Her er en affektfokuseret og en sexologisk tilgang kombineret med andre grundmetoder fantastisk til, at parret på kort tid kan få tilstrækkelig indsigt til at de kan arbejde sammen og støtte hinanden i de udfordringer, de møder i stedet for at trække sig væk fra hinanden.”
læs hvad vores studerende siger om Affektfokuseret Par- og Sexterapi
Jytte Christensen
Sygeplejerske i almen praksis
“Parterapeutisk Instituts uddannelse i affektfokuseret par – og sexterapi er et vigtigt og nyskabende tilbud, idet parterapeutisk arbejde ikke traditionelt har inkluderet en sexologisk vinkling. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at denne uddannelse med det høje faglige niveau og yderst kompetente og veluddannede lærerkræfter giver mig et solidt teoretisk og metodisk fundament til at møde klienter i et fagprofessionelt og tillidsvækkende rum.”
læs hvad vores studerende siger om Affektfokuseret Par- og Sexterapi
Gabriela Rehfeld
Jordemoder

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.


Kontakt os