Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en unik psykoterapeutuddannelse, der kombinerer parterapi og klinisk sexologi. Som terapeut opnår du dermed et solidt fundament til at arbejde med alle aspekter af parforhold – også seksualiteten.

Du kan blive optaget på uddannelsen til psykoterapeut med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi gennem kvote 1, kvote 2 eller kvote 3, hvis du opfylder visse krav.

Det er ens for alle tre kvoter, at du skal have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.

Kvote 1 er for ansøgere med mellemlang (3 år) eller lang (5 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Det kan fx være, du er psykolog, lærer, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergo- eller fysioterapeut.

Kvote 2 er for ansøgere, som har en mellemlang (3 år) eller lang (5 år) videregående uddannelse, som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Ud fra en personlig samtale vurderer vi, om du har de rette kvalifikationer til at kunne blive optaget på uddannelsen. Vores vurdering tager udgangspunkt i din motivation, din erhvervserfaring og din modenhed.

Du kan blive optaget på uddannelsen til psykoterapeut med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi, selv om du ikke har en videregående uddannelse. Det kræver dog, at du supplerer den uddannelse, du har, med kurser i:

  • Psykologi
  • Ledelse
  • Personlig udvikling
  • Terapi og supervision

Kurserne skal tages på en højere læreranstalt. En højere læreranstalt kan fx være åbent universitet eller professionshøjskoler.

På baggrund af en personlig samtale med dig, vurderer vi ud fra din motivation, din erhvervserfaring og din modenhed, om du har de rette kvalifikationer til at kunne gennemføre uddannelsen og efterfølgende kan arbejde som psykoterapeut.

Sådan søger du om optagelse

Du skal sende en mail til info@parterapeutisk-institut.dk med en kort motivation og dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring. Læs mere her: Optagelse på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Videreudvikling af kompetencer

På Parterapeutisk Institut anser vi parterapi og sexologi for at være akademiske studier. Derfor skal du have en vis grunduddannelse for at kunne søge om optagelse og gennemføre psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi. Med uddannelsen bygger du videre på den viden og de færdigheder og kompetencer, som du allerede har erhvervet dig på dit grundstudium og via dit arbejde. 

Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde som psykoterapeut med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi i både offentligt og privat regi.

Dermed udvider du dine jobmuligheder. Er du for eksempel sygeplejerske kan du drage nytte af din uddannelse i Affektfokuseret Par- og Sexterapi i forbindelse med samtaler med patienter med alvorlige sygdomme, som påvirker parforholdet og seksualiteten. Du kan også vælge at etablere egen praksis og arbejde som selvstændig med egne klienter. 

Parterapi med fokus på metode

Kombinationen af parterapi og sexologi er unik, men også meget oplagt, fordi problemer i parforholdet påvirker seksualiteten – ligesom seksuelle vanskeligheder har indflydelse på, hvordan parret har det sammen.

Under uddannelsen opnår du viden om psykologi og sexologi, træner dine metodiske færdigheder inden for individuel terapi og parterapi og øger dine kompetencer i at planlægge og evaluere behandlingsstrategier- og forløb.

Vi lægger stor vægt på, at du træner dine færdigheder, da det er vigtigt, at du som færdiguddannet er sikker i din metode. Derfor er det et krav, at du arbejder med egne klienter under uddannelsen. Samtidig bliver du trænet i undervisningen, hvor professionelle skuespillere er dine klienter. 

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi har dermed en stærk kobling af teori og praksis, som styrker din faglighed via den viden, du opnår, og de færdigheder og kompetencer, du udvikler ved at arbejde i praksis. 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, eller vil du vide mere om, hvordan du bliver optaget, er du velkommen til at kontakte os.