Affektfokuseret Par- og Sexterapi kombinerer som den eneste psykoterapeutuddannelse parterapi og klinisk sexologi. Som færdiguddannet terapeut har du dermed et solidt fundament til at arbejde nuanceret med par og parforholdsproblemer – og altså også aspekter, der vedrører seksualiteten.

Der en 4-årig deltidsuddannelse, så du både kan studere og have et fuldtidsarbejde. Koblingen mellem teori og praksis er meget stærkt, da arbejde med egne klienter er et væsentligt element i uddannelsen.

På studiet deltager du både i undervisning, forelæsninger, gruppearbejde og selvstudie, supervision og færdighedstræning.

Undervejs arbejder du med læringsmål og logbøger, og du afslutter psykoterapeutuddannelsen med en eksamen.

Læs mere om indhold og forløb på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi herunder.

Undervisningen

Undervisningen er samlet på to årlige undervisningsophold á fem dages varighed.

Det vil sige: Fem dages undervisning om efteråret og fem dages undervisning om foråret.

Undervisningsopholdet foregår i Sesimbra i Portugal lidt uden for Lissabon. Formålet med at tilrettelægge undervisningen, så den foregår i udlandet, er, at det giver dig ro og rum til refleksion og fordybelse væk fra dagligdagens stressende påvirkninger. Desuden skaber det intense undervisningsmiljø et godt sammenhold blandt de studerende.

På grund af Covid-19, vil det første modul i oktober 2021, blive afholdt i Danmark

Du vil blandt andet blive undervist i:

 • Parforholdets udviklingsproces og parforholdsproblemers dynamik
 • Objektrelationer og tilknytningsteori
 • Konflikt- og persontrekanten
 • Følelsers betydning for psyken og for relationer
 • Identificering af forsvarsmekanismer og angstregulering
 • Seksuelle funktioner og dysfunktioner
 • Traumer og mentalisering

Forelæsninger

I uddannelsen ligger der en del faktuel viden inden for psykologi og sexologi, som fungerer som basis for dit uddannelsesforløb.

Denne viden bliver formidlet til dig via forelæsninger, som foregår på Parterapeutisk Institut i Sorø. Der er fire årlige forlæsninger fordelt over hele studieåret.

Forelæserne er alle anerkendte forskere og praktikere inden for deres specifikke arbejds- og forskningsområder.

Gruppearbejde og selvstudie

Du og dine medstuderende bliver inddelt i grupper, som i perioderne mellem undervisning og forelæsninger mødes for at gennemgå litteratur og diskutere faglige temaer. I bestemmer selv, hvor og hvornår I mødes.

Derudover er der også selvstudie, som du bruger på at læse litteratur og arbejde med din udvikling som psykoterapeut – blandt andet ved at skrive logbog og arbejde med klienter.

Supervision inkluderet i uddannelsen

I psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er supervision inkluderet.

Direkte supervision får du i forbindelse med selve undervisningen, hvor du får mulighed for at afprøve teorien i praksis og opøve færdigheder i at udøve par- og psykoterapi sammen med professionelle skuespillere som klienter. Dette foregår i forlængelse af undervisningsopholdene i Portugal.

Derudover modtager du indirekte supervision af uddannelsens faste undervisere, som er autoriserede psykologer. Den indirekte supervision finder sted i Sorø i forlængelse af forelæsningerne, som også finder sted i Sorø.

Færdighedstræning med skuespillere

På psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi indgår du i et intensivt træningsforløb, hvor professionelle skuespillere fungerer som dine klienter i specifikke cases. På den måde vil du få lejlighed til at omsætte den teori, du bliver undervist, i til praktiske færdigheder. Som led i træningsforløbet modtager du direkte supervision, som du kan bruge til at videreudvikle dine kompetencer.

Læringsmål og logbøger

For hvert studieår udarbejder du dine egne, individuelle læringsmål. Læringsmålene tager udgangspunkt i de særlige indsatsområder, som du med din baggrund og dine forudsætninger har særligt behov for at arbejde med i forhold til uddannelsens indhold.

Gennem hele studieforløbet fører du en logbog, hvor du reflekterer over studiets emner og din personlige og faglige udvikling. Det er også i logbogen, du skriver om, hvordan det går med at nå dine læringsmål.

Hvert halve år afleverer du din logbog som dokumentation.

Både læringsmål og logbog indgår som en del af bedømmelsgrundlaget til eksamen.

Afsluttende eksamen

Den afsluttende eksamen er tredelt og består af:

 • En skriftlig opgave, hvor du forholder dig til en given problemformulering
 • En demonstration af dine metodiske færdigheder på baggrund af en given case
 • En mundtlig eksamination med eksaminator og ekstern censor på baggrund af den skriftlige opgave og demonstrationen af dine færdigheder

Din præstation bedømmes med bestået/ikke-bestået.

Forudsætninger for deltagelse

For at blive optaget og studere på Affektfokuseret Par- og Sexterapi skal du:

 • Have en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsfaglige felt (læs mere om optagelseskrav)
 • Der optages enkelte studerende med andre forudsætninger
 • Have mulighed for at arbejde med egne klienter under studiet
 • Have lyst til at indgå i gruppearbejde og arbejde med egen personlige udvikling
 • Være indstillet på at læse teori på højt fagligt niveau
 • Deltage i undervisning og forelæsninger, hvor sproget er både dansk, engelsk og norsk
 • Være indstillet på at aflevere opgaver, udarbejde individuelle læringsmål og føre logbog
 • Underskrive en uddannelseskontrakt

Vil du vide mere?

Hvis du er gerne vil vide mere om uddannelsen, dens indhold og forløb, er du velkommen til at kontakte os.


Kontakt os