Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi bliver løbende evalueret og godkendt.

Det vil sige, at Parterapeutisk Institut overholder bestemte kvalitetskriterier til psykoterapeutuddannelser. Kvalitetskriterierne blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet i 2005.

Vælger du at læse til psykoterapeut med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du dermed garanteret en uddannelse af høj faglig kvalitet.

Samtidig signalerer du til dine klienter, at du har en solid uddannelsesbaggrund med den nødvendige viden og de rette færdigheder til at udføre dit arbejde på en professionel og kompetent måde.

Evaluering af parterapeutuddannelse

Evalueringen foretages hvert fjerde år af det eksterne konsulentfirma Reflektor. Evalueringen indebærer, at Parterapeutisk Institut har forpligtet sig til følge bestemte krav.

Kravene handler blandt andet om indhold, undervisnings- og eksamensformer og kriterier for optagelse.

I Danmark er der ikke noget krav til private udbydere af psykoterapeutuddannelser, at de skal udforme uddannelserne på en bestemt måde. Der er dermed tale om en frivillig evalueringsordning.

Parterapeutisk Institut har valgt at indgå i ordningen, fordi vi ønsker at bakke op om hensigten bag. Hensigten er at sikre en høj faglighed og øget professionalisering inden for det psykoterapeutiske område.

Parterapeutisk Institut blev evalueret og godkendt første gang i 2015. Derfor er det her i 2019 tid til en reevaluering. Denne reevaluering forventes afsluttet i slutningen af juni måned. Dialogen med Reflektor er igang, og resultatet forventes at blive positivt.

I Danmark foregår uddannelsen af psykoterapeuter på det private marked.

Offentlige uddannelsesinstitutioner (som for eksempel universiteter og professionshøjskoler) har akkrediteringsordninger, som de skal leve op til for at udbyde deres uddannelser. Det samme gør sig ikke gældende for private udbydere af psykoterapeutuddannelser.

Som terapeut har man ofte med sårbare mennesker at gøre. Derfor er der et stort ønske blandt psykoterapeuter om, at der er en vis form for kontrol af det faglige niveau på uddannelserne.

For at imødekomme behovet for kvalitetssikring af psykoterapeutuddannelser, udarbejdede Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet i 2005 nogle vejledende kvalitetskriterier.

På baggrund af disse kvalitetskriterier valgte Dansk Psykoterapeutforening at indlede et samarbejde med konsulentvirksomheden Reflektor om at udarbejde et koncept for evaluering.

Det indebærer, at hvis man som udbyder af en psykoterapeutuddannelse ønsker en godkendelse af psykoterapeutforeningen, skal man lade sig evaluere hvert fjerde år. Her vil Reflektor på vegne af Dansk Psykoterapeutforening vurdere, hvorvidt man overholder kvalitetskriterierne.

Uddannelsesinstitutionerne, der udbyder psykoterapeutuddannelser, kan vælge at følge disse kvalitetskriterier. Det er altså ikke tale om en statsgodkendelse, og du får heller ikke en autorisation som psykoterapeut. Derimod får du en uddannelse med høj faglighed, og du bliver undervist af veluddannede undervisere.

For at kunne søge om medlemsskab af Dansk Psykoterapeutforening skal du være uddannet på en psykoterapeutuddannelse, som er blevet evalueret og godkendt.

Kombination af parterapi og sexologi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en unik psykoterapeutuddannelse, fordi den som den eneste af sin art kombinerer parterapi og sexologi. 

Problemer i parforholdet påvirker ofte seksualiteten – og sexologiske vanskeligheder kan omvendt også betyde, at der opstår konflikter i parforholdet. Derfor er det oplagt, at parterapeuten har viden, færdigheder og kompetencer inden for begge faglige felter. 

  • Parforholdets udviklingsproces og parforholdsproblemers dynamik
  • Objektrelationer og tilknytningsteori
  • Konflikt- og persontrekanten
  • Følelsers betydning for psyken og for relationer
  • Identificering af forsvarsmekanismer og angstregulering
  • Seksuelle funktioner og dysfunktioner
  • Traumer og mentalisering

Specialist i klinisk sexologi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en godkendt psykoterapeutuddannelse, som løbende bliver evalueret for at sikre, at den lever op til bestemte kvalitetskriterier.

Derudover lever uddannelsen op til de krav, som NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) stiller til sexologiske uddannelser.

Det vil sige, at hvis du i forvejen har haft 1620 timers undervisning i sexologi, har du med en eksamen i Affektfokuseret Par- og Sexterapi mulighed for at søge NACS om autorisation som specialist i klinisk sexologi.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.