Parforhold og sexologiske problemstillinger hænger ofte sammen, og er der problemer i parforholdet, påvirker det seksualiteten – og omvendt.

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig evalueret og godkendt psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi og sexologi.

Du opnår viden, færdigheder og kompetencer til at hjælpe både individer og par med deres psykologiske, relationelle og seksuelle problemer.

Hvorfor Affektfokuseret Par- og Sexterapi?

Formålet med psykoterapeutuddannelsen er at uddanne højtkvalificerede psykoterapeuter med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi. Uddannelsen er derfor for dig, som gerne vil:

 • Tilegne dig viden, færdigheder og kompetencer på et niveau, så du kan arbejde som psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi
 • Arbejde inden for rammerne af Dansk Psykoterapeutforenings og NACS’ retningslinjer for psykoterapi og sexologi
 • Udvikle dig fagligt via kontinuerlig feedback-metode og deliberate practice

Det teoretiske grundlag

Du vil blandt andet blive undervist i:

 • Tilknytnings- og udviklingspsykologi
 • Person- og konflikttrekanten
 • Følelser og relationer
 • Angst og psykologiske forsvarsmekanismer
 • Parforholdets faser og udviklingstrin
 • Seksualitet og seksuelle dysfunktioner

Det er et væsentligt element i uddannelsen, at du opnår solide færdigheder i den affektfokuserede behandlingsmetode. Derfor er uddannelsen en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, praktiske øvelser, reflektion over egen praksis, færdighedstræning med professionelle skuespillere og supervision.

Du kan læse mere her: Affektfokuseret Par- og Sexterapi – teoretisk grundlag

Parterapi OG sexologi

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi inddrager viden fra både psykologi og sexologi.

Der er tale om to faglige felter, der tager udgangspunkt i forskellige videnskabelige paradigmer.

Det er ikke muligt at forene dem – men det er heller ikke hensigten: Hensigten er, at du opnår et solidt fundament at arbejde eklektisk ud fra.

Det vil sige, at du kan være nuanceret i din tilgangsvinkel til dine klienters problemer og intervenere ud fra forskellige måder at anskue deres problemer på. Med andre ord lærer du at arbejde med både parterapi og sexologi.

Metode

Det metodiske afsæt på Parterapeutisk Institut er affektfokuseret.

Det vil sige, at vi som parterapeuter arbejder med klienternes følelser. Konfliktfyldte følelser kan resultere i angst og forsvarsmekanismer, som virker hindrende i vores relationer med andre mennesker.

Med psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi opnår du færdigheder i at påpege parrets forsvarsmekanismer og hjælpe dem til at bearbejde deres konfliktfyldte følelser, så de kan løse deres problemer på en hensigtsmæssig måde.

Læs mere her: Affektfokuseret behandlingsmetode

Uddannelsens struktur

Affektfokuseret Par- og Sexterapi varer fire år på deltid.

Den er delt op i:

 • To årlige undervisningsophold á fem dages varighed (otte undervisningsophold i alt)
 • Fire årlige forelæsningsdage (16 forelæsninger i alt)
 • Supervision og færdighedstræning (ligger i forlængelse af undervisning og forelæsninger
 • Selvstændigt studium og gruppearbejde (200 timer i alt)

Undervisningen, forelæsningerne, supervisionen og færdighedstræningen foregår i Sorø. Gruppearbejdet tilrettelægger du selv i samarbejde med dine medstuderende.

Læs mere her: Struktur på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Psykoterapeutuddannelsens temaer

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er delt op i otte moduler – to moduler pr. studieår.

Hvert modul har sit eget tema inden for parterapi og sexologi. Temaerne er:

 • Parterapi og praksis
 • Affektfokuseret behandling
 • Egen seksualitet og seksuelle udvikling
 • Traumer og traumebehandling
 • Sexologisk behandling
 • Rollen som terapeut
 • LGBT
 • Konsolidering af metoden

Læringsmål og logbøger

For at fastholde dig i din personlige og faglige udvikling, som er en forudsætning for, at du gennemføre uddannelsen i affektfokuseret par- og sexterapi, skal du udarbejde læringsmål og skrive logbog.

Om læringsmål og logbog

Du formulerer læringsmål for hvert studieår med udgangspunkt i din baggrund og dine forudsætninger. Læringsmålene er de særlige indsatsområder, som du vil fokusere på i dit studieforløb, og som du ønsker at blive bedre til.

Logbogen er en løbende skriftlig refleksionsproces, hvor du forholder dig til, hvordan det går med dine læringsmål.

Både læringsmål og logbog er obligatoriske og indgår i bedømmelsesgrundlaget til eksamen.

Undervisere

Som studerende på Parterapeutisk Institut vil du møde faste undervisere, der følger dig gennem hele uddannelsen. Det sikrer kontinuiteten af din faglige og personlige udviklingsproces via undervisningen, supervisionen og færdighedstræningen. Derudover kommer der gæsteforelæsere fra blandt Norge og Polen.

Læs mere her: Undervisere på Parterapeutisk Institut

Eksamen

Du afslutter psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi med en eksamen, som inddrager elementer fra både parterapi og sexologi.

Eksamenen består af tre dele:

 • En skriftlig opgave
 • En praktisk demonstration af dine kliniske færdigheder
 • En mundtlig eksamination

Registrering af deltagelse

Det høje faglige indhold på uddannelsen kræver, at du er til stede ved undervisning og forelæsninger. Derfor registrerer vi din deltagelse, og  du må ikke have et fravær på mere end 15%.

Optagelsekrav

Du kan blive optaget gennem tre kvoter alt afhængig af din baggrund og dine forudsætninger.

For at blive optaget via kvote 1 skal du have en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsfaglige felt og have relevant erhvervserfaring. Alternativt kan du søge via kvote 2 og 3.

Få mere information om optagelseskrav.

Uddannelseskontrakt og etik

Når du bliver optaget som studerende på parterapeutisk Institut, underskriver du en uddannelseskontrakt.

Med din underskrift bekræfter du, at du ønsker at gennemføre den 4-årige uddannelse, er bekendt med forudsætningerne for uddannelsen og er indstillet på at arbejde ud fra de etiske principper, som Parterapeutisk Institut følger.

Samtidig erklærer du dig indforstået med, at der under uddannelsen er tavshedspligt for alle deltagere vedr. personlige og arbejdsmæssige temaer.

Forudsætninger for at deltage

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig psykoterapeutuddannelse, der er tilrettelagt, så du kan gennemføre uddannelsen sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Udover optagelseskravene skal du dog være klar over, at studiet forudsætter, at du:

 • Skal have mulighed for at arbejde med egne klienter
 • Har lyst til at at indgå i gruppearbejde og arbejde med egen personlige udvikling
 • Er indstillet på at læse teori på et højt niveau på både dansk og engelsk
 • Vil deltage i undervisning og supervision, hvor sproget er både dansk, engelsk og norsk
 • Er indstillet på at aflevere opgaver, herunder at udarbejde læringsmål og skrive logbog
 • Har underskrevet en uddannelseskontrakt

Sådan søger du om optagelse

Du skal sende en mail til info@parterapeutisk-institut.dk med en kort motivation og dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Læs mere om optagelse på Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.


Kontakt os

Se også Studiebeskrivelse Affektfokuseret Par- og Sexterapi (pdf-fil)