Er du interesseret i at arbejde nuanceret med klienternes parforholdsproblemer? Eller vil du gerne arbejde på professionelt niveau som sexolog?

På Parterapeutisk Institut kan du vælge mellem uddannelserne:

  • Affektfokuseret Par- og Sexterapi
  • Sexologisk counselling

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi og sexologi. Du lærer at behandle par og parforholdsproblemer, herunder de seksuelle problemer som parret måtte have.

Læs mere her: Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Sexologisk counselling kvalificerer dig til at rådgive mennesker med seksuelle vanskeligheder og om seksuel sundhed. Uddannelsen består af 14 moduler, som du kan gennemføre sideløbende med, at du har et arbejde.

Læs mere her: Sexologisk counselling

Forskningsbaseret undervisning og fokus på kliniske færdigheder

Undervisningen varetages af erfarne klinikere og forskere fra det sexologiske miljø i hele Europa.

Derudover lægger vi vægt på, at den teori, vi underviser ud fra, er forskningsbaseret, og at dine kliniske færdigheder bliver udviklet via praktiske øvelser og cases.

Terapi eller sexologisk rådgivning

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en psykoterapiuddannelse med fokus på par og samlivsproblemer og terapeutisk behandling. Sexologisk Counselling kvalificerer dig til at arbejde med rådgivning om seksuelle vanskeligheder og seksuel sundhed.

Etik og kritisk vurdering

Som rådgiver og behandler inden for klinisk sexologi er det desuden vigtigt, at du formår at forholde dig til etiske spørgsmål. Du skal også kritisk kunne vurdere din faglige indsats. Derfor kommer du til at beskæftige dig med etik og refleksion over egen faglighed og udvikling.

Hvorfor er sexologi et vigtigt fag?

Seksuel sundhed er vigtig for livskvaliteten. En rapport fra 2012 konkluderer, at der er en sammenhæng mellem seksuel trivsel og det at være sund og rask (læs rapporten her: “Seksualitet og sundhed“).

I samme rapport fremgår det også, at seksuelle problemer er udbredte. Desværre, for det påvirker helbredet i en negativ retning.

God klinisk praksis

Seksuelle problemer kan have store konsekvenser både for den enkelte og for samfundet, hvis de ikke bliver behandlet på en professionel måde.

Derfor skal fagpersonale, som møder mennesker med vanskeligheder af sexologisk karakter, have en solid viden og praktiske færdigheder i at anvende forskellige behandlingsmetoder – afhængig af problemets indhold og omfang.

Hvad skal man kunne, når man arbejder med sexologi?

Først og fremmest skal en professionel udøver inden for klinisk sexologi have en grundig viden om sexologi og sexologiske behandlingsmetoder.

Den kompetente behandler skal kunne anvende forskellige evidensbaserede metoder i praksis. Behandleren skal også evne at lægge en behandlingsstrategi baseret på en kompetent vurdering og diagnosticering af klientens/patientens problem.

Når man rådgiver og behandler andre mennesker med seksuelle problemer er det derudover vigtigt, at man løbende holder sig ajour med ny viden og forstår at handle etisk korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi eller Affektfokuseret Sexologisk Rådgivning, er du velkommen til at kontakte os.


Kontakt os