Parterapeutisk Institut blev etableret i 2014 af cand.psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS), Inger Bugge.

Formålet med instituttet er at uddanne psykoterapeuter i affektfokuseret par- og sexterapi.

Med denne uddannelse som baggrund kan du arbejde med klienters psykologiske, relationelle og seksuelle vanskeligheder, og du kan både behandle par og enkeltpersoner.

Nationale og internationale samarbejdspartnere

Parterapeutisk Institut har et samarbejde med nogle af de førende forskere og undervisere inden for psykoterapi, parterapi og klinisk sexologi – danske som udenlandske.

Desuden har vi kontakt til  foreningerne:

  • Dansk Sexologisk Selskab
  • Danish Society for ISTDP
  • NACS (Nordic Association of Clinical Sexology)
  • ESSM (European Society of Sexual Medicine)

Medlemmer fra samtlige foreninger underviser på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Psykolog Inger Bugge

Parterapeutisk Institut blev oprettet af Inger Bugge i 2014, hvor hun i dag er studieleder og en af de faste undervisere.

Inger Bugge er cand. psych. (med autorisation), psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS). Desuden er hun EFS  & ESSM certificeret Psycho-Sexologist (ECPS).

I sin egen praksis har Inger Bugge gang på gang erfaret, at parrelationer og seksualitet er tæt forbundne.

Det undrede det hende, at der ikke fandtes en uddannelse, som kvalificerede psykoterapeuter til at arbejde med både samtaleterapi og sexologiske problemstillinger. Derfor besluttede hun at etablere sit eget institut.

Inger Bugge er studieleder og fast underviser på Parterapeutisk Institut

Forskningsbaseret og nuanceret parterapi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden med teori og metoder hentet fra anerkendte forskere inden for psykologi og klinisk sexologi.

Parterapi og klinisk sexologi er to faglige felter, som hidtil har været adskilt. De tilhører hvert sit videnskabelige paradigme, som ikke kan forenes – men det er heller ikke hensigten.

Hensigten er derimod, at parterapeuten kan rådgive og behandle par med samlivsproblemer på en nuanceret måde.

Med Affektfokuseret Par- og Sexterapi er dette muligt. Ofte hænger problemer i parforholdet nemlig sammen med seksualiteten. Når der er konflikt i relationen, vil det påvirke seksualiteten – og når der opstår seksuelle vanskeligheder har det indflydelse på relationen. Derfor er det hensigtsmæssigt, at parterapeuten har viden, færdigheder og  kompetencer inden for begge områder.

Læs mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Læs mere om den affektfokuserede metode

Mission

Parterapeutisk Institut tilbyder som de eneste i Norden en unik uddannelsesmulighed inden for psykoterapi, parterapi og klinisk sexologi.

Undervisningen på uddannelsen er forskningsbaseret og varetages af specialister inden de enkelte fagområder, der besidder den nyeste viden. Derigennem uddanner vi psykoterapeuter med et højt faglig niveau, der besidder kompetencer, viden og færdigheder til at arbejde integreret med psykoterapi og sexologisk rådgivning.

Vision

Parterapeutisk Institut vil arbejde for, at parterapi og klinisk sexologi i højere grad bliver anset for sammenhængende videnskaber, der ikke kan skilles ad som to forskellige genstandsfelter, hvilket der ellers hidtil har været tradition for.

Derfor vil vi tilbyde en psykoterapeutuddannelse af høj kvalitet, der kombinerer parterapi og sexologi og således bidrage til, at de to genstandsfelter i stadigt større omfang ses som sammenhængende og nødvendige at arbejde integreret med.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til Parterapeutisk Institut og psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.


Kontakt os