Hvad er Affektfokuseret Par- og Sexterapi?

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi og sexologi.

Du lærer at anvende den affektfokuserede metode til behandling af samlivsproblemer, og som færdiguddannet kan du behandle individuelle klienter og par i forbindelse med psykologiske, relationelle og sexologiske vanskeligheder.

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi tager fire år på deltid. Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan studere, samtidig med at du har et fuldtidsarbejde. Undervisningen er samlet på to årlige undervisningsophold, og forelæsninger og supervision er også samlet på sammenhængende dage. Det giver dig mulighed for at tilrettelægge dit arbejde, så du kan friholde dig til perioderne med uddannelsesaktivitet.

Hvem er målgruppen for uddannelsen?

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en efteruddannelsesmulighed for fagfolk inden for psykologi, pædagogik og sundhed, som har lyst til at arbejde med mennesker med psykologiske, relationelle og sexologiske vanskeligheder.

Hvad lærer man på uddannelsen?

På baggrund af forskningsbaseret viden og teori fra både det psykologiske og sexologiske felt opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at behandle individer og par med udgangspunkt i den affektfokuserede metode.

Hvilke jobmuligheder har man?

Med psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi kan du etablere egen praksis med klienter. Du kan også arbejde i offentligt regi i forbindelse med dit arbejde som psykolog, familierådgiver, sundhedsplejerske, pædagog, fysio- eller ergoterapeut ell. lign.

Hvordan bliver jeg optaget på uddannelsen?

For at blive optaget på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi skal du have en mellemlang eller lang uddannelse inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsfaglige felt.

Du kan for eksempel være psykolog, læge, lærer, pædagog, sygeplejerske, jordemoder, ergo- eller fysioterapeut.

Derudover skal du have relevant erhvervserfaring.

Hvis du har en anden baggrund, kan du også blive optaget, hvis vi skønner, at den er relevant, og du vil kunne gennemføre uddannelsen. Læs mere om optagelseskrav her

Hvad koster uddannelsen?

Uddannelsen koster 46.500,- pr. studieår. Inkluderet i prisen er:

– To årlige undervisningsophold i Portugal
– Forelæsninger i Danmark
– Supervision og færdighedstræning

Derudover skal du selv selv sørge for flybilletter til Portugal og indkøb af litteratur.

Ved optagelse betaler du et depositum inden studiestart, som fratrækkes første års betaling.

Hvordan kan jeg finansiere uddannelsen?

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi giver ikke ret til SU eller lign. Den er tilrettelagt, så du kan studere sideløbende med, at du har et arbejde, og det er på den måde, de fleste finansierer betalingen for studiet, hvis ikke deres arbejdsgiver ønsker at betale for deres medarbejders kompetenceudvikling.

Du har måske mulighed for at indgå en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Det er en ordning, hvor din uddannelse betales via en lønnedgang. Læs mere om ordningen på SKATs hjemmeside: Bruttolønsordning – til uddannelse og kompetenceudvikling

Hvor tit skal jeg møde til undervisning?

Undervisningen er samlet på 2 x 5 dage om året. Det vil sige, at du møder til undervisning på 5 samlede dage om efteråret og fem samlede dage om foråret.

Derudover skal du deltage i forelæsninger og supervision. Der er fire forelæsninger om året, og de ligger i forlængelse af en supervisionsdag. Altså skal du møde til forelæsning/supervision 2 x 4 dage om året.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i Sesimbra, en lille by ca. 40 km fra Lissabon i Portugal. Ved at samle undervisningen i udlandet giver det dig mulighed for at fordybe dig i studiet langt væk fra hverdagens travlhed. Det er også vores erfaring, at de studerende sætter pris på at samles på et neutralt sted, hvor de kan fokusere på deres faglige og personlige udvikling både alene og i fællesskab med deres medstuderende.

Hvordan søger jeg om optagelse?

Du søger om optagelse via vores søstervirksomhed Sexologisk Institut.

Sexologisk Institut er etableret af cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS) Inger Bugge pg Phillip Keudel, speciallæge i gynækologi og obstetrik samt specialeansvarlig på sexologisk ambulatorium på Sønderborg sygehus. Formålet er at samle forskning, uddannelse og supervision i affektfokuseret behandling ét sted, og det er også her, administrationen af psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi foregår.

I første omgang reserverer du en plads på uddannelsen. Derefter vil vi bede dig sende dokumentation for grunduddannelse og erhvervserfaring. Når vi har modtaget dette, vil vi vurdere din baggrund og tage stilling til, om du har de rette forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vi vil i særlige tilfælde bede dig komme til en samtale for at høre mere om din motivation for at tage uddannelsen.

Hvis vi skønner, at du opfylder optagelseskravene, får du besked om, at du er optaget, og du vil blive bedt om at betale et depositum, som fratrækkes betalingen for første studieår. Læs mere her:
Reservér en plads på Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Hvad er den affektfokuserede behandlingsmetode?

Den affektfokuserede behandlingsmetode tager udgangspunkt i, at konfliktfyldte og ubevidste følelser kan være årsag til psykologiske, relationelle og sexologiske vanskeligheder.

Konfliktfyldte følelser kan være angstprovokerende. En følelse som for eksempel vrede kan være meget svær at håndtere i parforhold, da den er potentiel farlig for relationen. Derfor bliver man utryg ved den, og samtidig aktiverer den forsvarsmekanismer, fordi man vil beskytte sig imod den.
Problemet er, at hvis man ikke reagerer på sin følelse (som for eksempel vrede), kan det på sigt medføre både intrapsykiske og relationelle konflikter.

Derfor skal terapeuten påpege klienternes angstreaktioner og forsvar og hjælpe dem med at få adgang til den bagvedliggende følelse. Når denne adgang er opnået, bliver det muligt at bearbejde det, der ligger til grund for klienternes problemer. Først når det sker, vil problemerne kunne løses.

Hvorfor er supervision vigtigt?

Supervision er en forudsætning for faglig udvikling. Det er gennem supervision, at du har mulighed for at se med nye øjne på sager og dilemmaer, som er vanskelige for dig.

Derfor er supervision også en integreret del af psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi. Du modtager både direkte supervision i undervisningen i forbindelse med færdighedstræningen og indirekte supervision, som er baseret på de sager og emner, du selv vælger at medbringe.

Hvad er færdighedstræning?

På Parterapeutisk Institut lægger vi stor vægt på, at de studerende bliver trænet grundigt i den affektfokuserede metode. Som terapeuter har de dermed et solidt udgangspunkt for at behandle deres klienter på et højt professionelt niveau, fordi de har opnået en vis sikkerhed i, hvordan de skal agere.

Færdighedstræning er derfor et væsentligt element på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi. Du træner dine metodiske færdigheder sammen med professionelle skuespillere, der er dine klienter i cases baseret på virkelige sager.

Færdighedstræningen ligger i forlængelse af undervisningen, og du får direkte supervision på din indsats.

Hvad vil det sige, at uddannelsen er godkendt?

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse. Det vil sige, at uddannelsen løbende bliver evalueret af et eksternt konsulentfirma og godkendt efter nogle bestemte kvalitetskriterier. Disse kvalitetskriterier er udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet i 2005, og det er et krav, at du har gennemført en godkendt terapeutuddannelse for at kunne blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Hvorfor findes der en evalueringsordning?

I Danmark er der ingen officiel psykoterapeutuddannelse, og derfor er private aktører, som udbyder psykoterapeutuddannelser. For at sikre et vist niveau og gøre det muligt for studerende at vurdere de forskellige udbydere, udarbejdede Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet i 2005 nogle kvalitetskriterier, som udbydere af psykoterapeutuddannelser kan vælge at følge.
Det er dermed frivilligt, om man som udbyder ønsker at være med i ordningen. Parterapeutisk Institut har valgt at være med og dermed indgå i løbende evalueringer, netop for at være med til at højne kvaliteten af psykoterapeutuddannelser og bidrage til, at fagets anseelse styrkes.

Mulighed for autorisation – hvad betyder det?

Med psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi har du mulighed for at søge om autorisation som specialist i klinisk sexologi ved NACS. Det skyldes, at Affektfokuseret Par- og Sexterapi overholder NACS-kriterierne til sexologiuddannelser. Betingelsen er, at du i forvejen har haft 1620 timers undervisning i sexologi – for eksempel hvis du tidligere har taget en uddannelse som sexologisk counsellor.
Med en autorisation har du en blåstempling af, at du har gennemført en uddannelse af høj faglig kvalitet, og at din viden, dine færdigheder og kompetencer inden for faget sexologi har stor professionel værdi.

Hvem er NACS?

NACS står for Nordic Association for Clinical Sexology. Det er en sammenslutning af de nordiske landes foreninger for klinisk sexologi. NACS arbejder for at styrke forskningen og samarbejdet og fremme viden om sexologi. De har lavet en autorisationsordning for at sikre det faglige niveau for fagfolk, der ønsker at arbejde professionelt inden for faget.

Mere information

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret her, er du velkommen til at kontakte os.