Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi og sexologi.

Det er en unik sammensætning, fordi parforholdsproblemer og seksuelle vanskeligheder ofte hænger sammen. Derfor er det vigtigt, at du som terapeut har kompetencerne til at vurdere samspillet mellem relationelle, psykologiske og fysiske faktorer. På den måde kan du planlægge og gennemføre et passende behandlingsforløb.

Hvad er affektfokuseret parterapi?

I affektfokuseret terapi er der, som navnet antyder, fokus på følelserne.

Følelser kan være konfliktfyldte. Når en person oplever konfliktfyldte følelser, kan han eller hun fortrænge dem. Ikke med vilje, men ubevidst for at undgå at mærke dem.

Problemet med dette er, at når vi ikke har adgang til følelserne og i stedet undertrykker dem, kan det give angst. Vi opbygger derefter ubevidste forsvarsmekanismer for at holde angsten væk. Det påvirker vores relationer til andre mennesker og giver konflikter.

Dette er særlig interessant i forhold til parterapi, fordi de to parter hver især kan agere på en måde, som udløser konflikter – uden at de er klar over, at der er nogle bagvedliggende og fortrængte følelser på spil.

Bag om forsvaret og angsten

I affektfokuseret par- og sexterapi er det terapeutens opgave at gøre parret opmærksom på de forsvarsmekanismer, der er på spil i relationen mellem parterne. 

Ved at være bevidst om forsvarsmekanismerne, er det også muligt at se, hvor meget de blokerer for, at parret kan løse deres samlivsproblemer.

Der findes forskellige forsvarsmekanismer. En af dem er for eksempel ironi:

Det giver distance at være ironisk  – og når man er distanceret, mærker man ikke, hvad man egentlig føler.

Projektion – altså at man overfører noget fra sig selv til en anden – er også en forsvarsmekanisme. Det er en måde at undgå at forholde sig til sig selv på.

Derfor skal terapeuten:

  • Afdække hvilket problem, parret ønsker at arbejde med
  • Sikre, at der er vilje fra begge sider til at arbejde med dette
  • Få parret til at fortælle om konkrete episoder og deres individuelle oplevelse heraf

I den proces vil der uundgåeligt opstå angst og forsvarsmekanismer i en eller begge parter. 

Et par henvender sig til en parterapeut, fordi de oplever, at de er begyndt at glide fra hinanden og skændes mere og mere.

Da kvinden fortæller om en konkret begivenhed, hvor de var uenige, og hun begynder at græde, bemærker terapeuten, at manden bliver fraværende, ser ud af vinduet og bliver tavs.

Dette kan terapeuten bruge til at påpege, at der en reaktion i ham på det, som hun fortæller. Han distancerer sig og undgår kontakt ved fysisk at trække sig – hvilket er en form for forsvarsmekanisme. Dermed sker der også noget i relationen, som hindrer parret i at komme til bunds i, hvad der egentlig er på spil mellem dem.

Ved at terapeuten påpeger dette, åbnes der en mulighed for, at parret kan komme til bunds i, hvilke følelser ligger til grund for deres samlivsproblemer. 

Konflikt- og persontrekanten

Formålet med at få følelserne frem i lyset er, at det bliver muligt at bearbejde dem.

I den forbindelse er konflikttrekanten og persontrekanten et centralt begreb i affektfokuseret par- og sexterapi.

Konflikttrekanten er en illustration af sammenhængen mellem følelser, angst og forsvar. Persontrekanten illustrerer sammenhængen mellem fortidige og nutidige personer.

Det vil sige: Noget udløser, at en følelse bliver vakt. Dette noget kan være en hændelse eller en person – som for eksempel partneren.

Følelsen medfører angst, fordi den er forbundet med konflikt eller risikoen for at miste den anden. Eksempelvis kan vrede vække angst, fordi man er bange for, at andre vil tage afstand fra én, hvis man viser det, fordi det har man erfaret tidligere i sit liv med nære relationer. Det sætter forsvarsmekanismer i gang, så man slipper for angsten.

I terapien handler det om at få parterne til at se, hvilken indflydelse de har på hinanden. Når han siger x, for det hende til at føle y, og så gør hun z – og omvendt.

Dernæst handler det om at opbygge en fælles arbejdsalliance, så parret finder lysten og kræfterne til at tage sig af det fælles problem, de har. For terapeuten handler det om at styrke deres evne til mentalisering, så de kan lytte til hinanden og sætte sig i den andens sted.

Følelser og seksualitet

Når man arbejder med par, er det ofte et seksuelt problem, de henvender sig på grund af, eller det er et tema, som dukker op i beskrivelsen af deres samliv og deres problemer.

Derfor er det hensigtsmæssigt, at terapeuten har indsigt i  klinisk sexologi og har viden om seksuelle funktioner, sygdomme og medicins påvirkning, hormoner, mv. Formålet er af afklare, om der kan være fysiske og biologiske årsager til et seksuelt problem.

Men samtidig vil terapeuten i affektfokuseret par- og sexterapi også se på parrets seksuelle vanskeligheder ud fra et affektperspektiv.

Seksuelle vanskeligheder kan nemlig være udtryk for en forsvarsmekanisme. Manglende lyst, for eksempel, kan være et symptom på, at personen vil undgå nærhed – måske på grund af uafklarede undertrykte følelser som vrede over for partneren. 

Det er vigtigt at kunne identificere dette og arbejde med parret, der giver dem mulighed for at bearbejde deres følelser i fællesskab.

  • Afklare, om der ligger en fysiologisk/biologisk forklaring bag seksuelle vanskeligheder
  • Hjælpe parret med at identificere deres forsvarsmekanismer og se konsekvenserne af dem
  • Understøtte en konstruktiv dialog om parrets bagvedliggende problemer og konflikter

Nuanceret parterapi

Parterapeuten i affektfokuseret par- og sexterapi har viden og færdigheder fra både klinisk sexologi og affektfokuseret psykoterapi. 

Det giver et solidt grundlag til at arbejde nuanceret med parterapi og samlivsproblemer. 

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er du velkommen til at kontakte os.