Hvad er følelser?

Læs om følelser, og hvorfor de er vigtige i Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Følelser står helt centralt i Affektfokuseret Par- og Sexterapi, men terapeuten skal vide, hvad det helt præcist er.

Når klienten for eksempel siger, at han føler sig set ned på, trist, frustreret, irriteret, lettet, glad, bekymret, rastløs eller stresset, er det vigtigt, at terapeuten forholder sig kritisk til dette. Vi har nemlig mange ord, der beskriver vores sindstilstand, men det er ikke dem alle, der er en følelse.

Følelser basalt set

Hvis du spørger din klient, hvad han føler i forbindelse med sin kones utroskab, og han siger ”svigtet”, vil han nok mene, at han har besvaret dit spørgsmål. Men vores sproglige udtryk stemmer ikke altid overens med virkeligheden – eller måske er vores sprog i virkeligheden for nuanceret til at udtrykke vores følelser præcist og fører os alle mulige andre steder hen end lige at sætte fingeren på, hvordan vi har det på et følelsesmæssigt plan.

Det afspejler, at det er svært at definere, hvad en følelse er. Det er jo heller ikke fænomen, man kan studere under en lup i et laboratorium, og der findes inden for det terapeutiske felt flere bud på, hvad det er.

I Affektfokuseret par- og Sexterapi tager vi udgangspunkt i Paul Ekman og hans forskning i følelser.

Paul Ekman er professor emeritus i psykologi ved University of California Medical School. I 1960’erne begyndte han at forske i, hvordan mennesker fra forskellige lande og kulturer opfatter forskellige ansigtsudtryk og derudfra tolker den følelsesmæssige tilstand hos den anden.

Meget kort fortalt er Ekman kommet frem til, at der findes syv grundlæggende følelser, som er gældende for alle mennesker, uanset kultur og sociale tilhørsforhold:

  • Vrede
  • Frygt 
  • Tristhed 
  • Afsky 
  • Foragt
  • Overraskelse 
  • Glæde 

Følelsernes funktion

Hvorfor er følelser vigtige?

Rent evolutionært set er der et klart formål med dem. De guider os nemlig til at gøre det, der sikrer vores overlevelse. Når vi for eksempel står over for en trussel, føler vi vrede, der ansporer os til at forsvare os selv. Når vi bliver kede af det, opsøger vi andre for at få omsorg og hjælp.

Et eksempel er manden, der bliver vred og skælder ud, da han uberettiget bliver beskyldt for at lyve. Følelsen får ham til at træde frem og handle i en situation, der kan have store konsekvenser for ham, hvis han ikke siger fra.

Et andet eksempel er det lille barn, der bliver bange, når mor går, fordi mor ikke længere er der til at passe på det. Barnet begynder at græde som reaktion, og gråden får mor til at komme tilbage og trøste.

Derfor kan man sige, at følelser på en måde er et menneskets svar på et GPS-system. De hjælper os til at finde ud af, i hvilken retning vi skal gå for at komme derhen, hvor vi har det godt.

 

Følelser i parforhold

Manden ringer til konen og siger, at han er nødt til at arbejde over. En af virksomhedens kunder står i en nødsituation, kollegaen er syg, og chefen har bedt ham om at hjælpe kunden. Konen bliver irriteret og forstår ikke, at han ikke bare kan sige nej. Nu kan hun alligevel ikke tage med veninderne i biografen, da hun må blive hjemme hos børnene.

Det kunne være ét af de eksempler, du hører fra dine klienter i parterapi, når du beder dem fortælle om en konkret episode, hvor de er endt i skænderi.

Man kan spørge, hvorfor hun bliver vred? Selvfølgelig er det ærgerligt, at hun må aflyse sin aftale, men der er jo tale om en nødsituation. hun har formodentlig også selv stået i situationer, hvor hun har måttet blive længere på sit arbejde.

Ifølge førnævnte Paul Ekman har vi nogle erfaringsbaserede fortolkningsrammer, som vi forstår hændelser og oplevelser ud fra – såkaldte ”scripts”. Fortidige hændelser og erfaringer sætter sig og skaber et mønster for, hvordan fremtidige relationer opleves og udspiller sig.

For eksempel kan det være, at konen har et script, der hurtigt aktiverer hendes vrede. Måske har hun i sin opvækst gang på gang erfaret, at hun har været nødt til at tilsidesætte egne behov for at have en plads i familien. Det  betyder, at hun nu er blevet følsom over for episoder med manden, hvor hun synes, at han ikke tager hensyn til hende – selv om det ikke er hans hensigt.

Terapeutens affektfokus

Hvordan kan vi som terapeuter bruge ovenstående viden om følelser, når vi har klienter i parterapi?

I Affektfokuseret Par- og Sexterapi arbejder terapeuten ud fra den grundlæggende antagelse, at der ligger konfliktfyldte følelser bag klientens/klienternes problemer. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der egentlig er en følelse, da terapien ellers vil miste retning. Er klienten grundlæggende vred? Ked af det? Det efterfølgende terapeutiske forløb vil tage udgangspunkt i dette.

Samtidig er det vigtigt, at terapeuten er opmærksom på, hvilke ”scripts”, der kan ligge til grund for, at parterne i forholdet reagerer, som de gør. Erfaringer, baserede på oplevelser i fortiden, kan være forældede i en nutidig kontekst og være destruktive for nuværende forhold.

Mere information

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.