Hvad er Affektfokuseret Par- og Sexterapi?

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi kombinerer parterapi og sexologi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig psykoterapeutuddannelse.

I Danmark findes der flere forskellige psykoterapeutuddannelser. Hvordan adskiller Affektfokuseret Par- og Sexterapi sig fra de andre?

Unik kombination af parterapi og sexologi

På psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi bliver du undervist i både parterapi og klinisk sexologi.

Indtil nu har der ikke været tradition for et samarbejde mellem de to genstandsfelter, som hører under hver deres videnskabelige paradigme.

Men på Parterapeutisk Institut uddanner vi psykoterapeuter, som kan tilrettelægge og udøve behandlingsforløb, hvor begge felter inddrages. De kan nemlig supplere hinanden, når terapeuten i den konkrete situation vurderer, at det er relevant.

Hvorfor kombinere parterapi og sexologi?

Kombinationen er meget givende, når man arbejder med par og parforholdsproblemer. Seksualiteten er et område, der i høj grad påvirker samlivet i et parforhold. Et problematisk sexliv vil give vanskeligheder i relationen. Og omvendt – vanskeligheder i relationen vil afspejle sig i sexlivet.

Derfor er det hensigtsmæssigt, at man som psykoterapeut har viden, færdigheder og kompetencer inden for begge felter. Terapeuten kan dermed arbejde på et nuanceret grundlag med flere aspekter af sine klienters parforhold.

Parforhold – udvikling og udfordringer

Et parforhold består af forskellige faser, som relationen udvikler sig i.

Udviklingsfaserne består af forelskelses-, tvivls- og modenhedsfasen. Alle disse faser har forskellige “opgaver”, strukturer og temaer. I faserne kan der opstå problemer, som også adskiller sig alt efter, hvor i forløbet parret er.

Når et par er i tvivlsfasen, er det fx andre problemer, der kan opstå, end når parret har været sammen i længere tid og har nået modenhedsfasen.

Ovenstående er dén ramme, du som studerende på Parterapeutisk Institut lærer at arbejde med i parterapien. Den bruges til at undersøge relationens udvikling for at kunne forstå de forskellige udfordringer, som parret opsøger hjælp til at klare.

Psykodynamisk teori

Psykoterapeuter inden for Affektfokuseret Par- og Sexterapi har deres teoretiske udgangspunkt i psykodynamisk teori.

På Parterapeutisk Institut har de fået en grundig indføring i psykodynamisk psykoterapis historie og hovedtendenser. De er også blevet undervist i:

  • Psykologisk udvikling og personlighedsdannelse
  • Psykisk sundhed og sygdom
  • Udvikling af psykopatologi, personlighedsforstyrrelser
  • Relationelle og seksuelle problemer
  • Virksomme faktorer i psykologisk behandling, herunder muligheder og begrænsninger

Fokus på følelser

Følelser er det centrale omdrejningspunkt for affektfokuseret terapi.

Konfliktfyldte følelser vækker angst hos klienten, og for at undgå det bruger klienten forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismerne hæmmer klientens udvikling og skaber problemer – herunder problemer med andre og altså også i parforholdet.

Derfor skal terapeuten hjælpe klienterne med  at se forsvarsmekanismerne og de konsekvenser, brugen af dem har. Terapeuten hjælper også klienterne med at regulere angst og få adgang til de fortrængte følelser.

Der sker ved at udvikle en samarbejdsalliance, hvor der er enighed om, hvad der skal arbejdes med, og hvad målet med behandlingen er. Teknikken er en meget fokuseret og specifik måde at intervenere på.

Formålet med Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Kombinationen af parterapi, sexologi, det grundige psykodynamiske teoretiske fundament og solide metodiske færdigheder (blandt andet trænet sammen med profesionelle skuespillere) betyder, at du kan:

  • Arbejde med både enkelte individer og par
  • Behandle psykologiske og relationelle forhold på flere niveauer
  • Tilrettelægge og gennemføre terapiforløb med inddragelse af forskellige psykoterapeutiske og sexologiske teorier, metoder og teknikker.

Med uddannelsen er det muligt at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, da Affektfokuseret Par- og Sexterapi følger kvalitetskriterierne til psykoterapeutuddannelser og løbende bliver evalueret. 

Hvis du i forvejen har gennemført 1620 timers undervisning i sexologi, er det også muligt at opnå NACS-autorisation som specialist i klinisk sexologi.

Mere information

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, kan du læse mere her. Du er også velkommen til at kontakte os.