Forelæsning om ISTDP

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi indeholder undervisning i ISTDP

Torsdag d. 26. november 2015 bød Parterapeutisk Institut velkommen til de studerende på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Det var tid til uddannelsens anden forelæsning om ISTDP og personlighedsteori. Allan E. Larsen, autoriseret psykologi og cand. psychol., gennemgik metodens historiske baggrund og det teoretiske fundament.

Allan E. Larsen forklarede bl.a., at ISTDP er tæt koblet til tilknytningsteorien og fokuserer på de forsvarsmekanismer, som klienten har udviklet for at undgå konfliktfyldte følelser. Det er terapeutens opgave at konfrontere klientens forsvarsmekanismer med udgangspunkt i, hvad klienten følelsesmæssigt kan tolerere. De studerende blev ligeledes introduceret til trekantsmodellen som  metode til psykoterapi, og personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser blev gennemgået.

Allan E. Larsen er også specialist og supervisor i psykoterapi DP, og dagen efter forelæsningen – fredag d. 27. november – var der supervision af de studerende. Hver enkelt studerende tog udgangspunkt i en særlig udfordring for dem i deres arbejde, og der blev talt om mulige løsninger og måder at komme videre på. Problemstillingerne var meget forskellige fra person til person, og feedbacken havde fokus på de studerendes faglige udvikling.

Parterapi med affektfokus

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi med sexologi.

Du bliver undervist i den affektfokuserede metode  og træner dine kliniske færdigheder med professionenelle skuespillere som klienter. 

Den grundlæggende antagelse i Affektfokuseret Par- og Sexterapi er, at konfliktfyldte følelser forårsager angst og forsvarsmekanismer. I terapien handler det derfor om at identificere forsvarsmekanismerne og regulere angsten, så det bliver muligt at bearbejde de bagvedliggende følelser. 

I ISTDP arbejder man meget målrettet med dette, og derfor var Allan E. Larsen, som er en af de førende udøvere af ISTDP i Danmark, inviteret til at fortælle om, hvordan det gøres i praksis. 

Mere information

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.