Forelæsning med Knut Hermstad

Læs her om teoretisk grundlag for psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Hold 1 på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi har d. 21. januar 2016 været til forelæsning med dr. art. og specialist i klinisk sexologi (NACS) Knut Hermstad.

Knut Hermstad er en stor kapacitet inden for sexologien og psykoterapien, og han har bl.a. beskæftiget sig med behandling af seksualforbrydere. Til forelæsningen fortalte han om den historiske udvikling inden for psykoterapi og sexologi, og hvad der anses for at være evidensbaseret behandling. Forelæsningen handlede også om, hvordan de to ellers adskilte områder beriger hinanden, og hvordan man som terapeut arbejder professionelt med begge felter.

Dagen efter, d. 22. januar 2016 var det tid til supervision med cand. psych. og specialist i klinisk sexologi (NACS) Inger Bugge. Supervision er en vigtig bestanddel af psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi. Herigennem får de studerende faglige input til deres daglige arbejde.

Parterapi med sexologi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse, som kombinerer parterapi og sexologi.

Kombinationen er oplagt, da problemer i relationen ofte påvirker det seksuelle – og omvendt. Derfor er det hensigtsmæssigt, at terapeuten kan tilrettelægge og gennemføre en behandling, der inddrager begge faglige felter. 

Mere information

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.