Første internatkursus på Affektfokuseret Par- og Sexterapi

På psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er undervisningen samlet på to årlige internatophold i Portugal

De studerende på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi har netop gennemført deres første internatkursus. Det foregik i Sesimbra i Portugal i dagene d. 19.-23. oktober 2015. Den lille hyggelige fiskerby udgjorde rammen for fem intensive undervisningsdage med både teori og træning af praktiske færdigheder. 

Lennart Lindgrens parterapimodel

Ved at tage væk fra de vante rammer fik de studerende tid og rum til at koncentrere sig om deres faglige og personlige udvikling.

De første tre dage blev brugt til at gennemgå det teoretiske fundament. Psykolog, psykoterapeut og familierådgiver Lennart Lindgren underviste i parterapimodellen. Det er en model, han har udviklet på baggrund af mere end 30 års erfaring med par- og psykoterapi.

De studerende fik indsigt i parrelationens udviklingsproces fra den første fase med passion og forelskelse til det mere modne forhold. Det er i den modne fase, at partnernes forskelligheder viser sig, og risikoen for konflikter og kriser opstår. Partnernes forskellige positioner og kommunikationsstile samt betydningen heraf for selve relationen blev gennemgået. I den forbindelse blev det diskuteret, hvordan man som terapeut skal forholde sig til dette.

Fra teori til praksis

På internatkursets sidste to dage var det tid til at omsætte teorien i praksis. To professionelle skuespillere havde til opgave at agere klienter over for de studerende. Dermed fik de studerende lejlighed til at afprøve elementerne i parterapimodellen. Hver studerende fik deres egen “case”:

Casen tog udgangspunkt i en parterapisituation baseret på virkelige hændelser. Det vil sige, at skuepillerne spillede et par i krise. På den måde fik de studerende mulighed for at øve sine terapeutiske færdigheder i praksis.

Det var en meget lærerig uge. De studerende fik nye indsigter både personligt og fagligt. Disse indsigter kan de nu tage med sig i deres daglige arbejde.

Næste internatkursus er i starten af maj måned og foregår også i Sesimbra. Inden da er der forelæsninger, supervision, gruppearbejde og eget arbejde med læringsmål og logbog.

Mere information

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.