Konfliktfyldte følelser i parterapi

I ISTDP arbejder man med at få adgang til fortrængte følelser

Affekter er, som navnet antyder, centralt i Affektfokuseret Par- og Sexterapi. Konfliktfyldte og følelser vækker angst og forsvarsmekanismer, og det kan skabe problemer af både psykologisk og relationel karakter. 

 

Nøglen til det ubevidste og fortrængte

Habib Davanloo – senere kendt som ophavsmanden til ISTDP (Intensive Short – Term Dynamic Psychotherapy) – er en canadisk/iransk psykiater fra McGill University. Han startede i 1960’erne med at optage terapisessioner og analysere dem meget grundigt. Han fandt ud af, at terapeuten ved at anvende bestemte teknikker kunne hjælpe klienten til at få adgang til undertrykte og fortrængte følelser. Når denne adgang var opnået, fik klienten det bedre.

Angst og forsvarsmekanismer

Grunden til, at man undertrykker følelser er, at de kan være meget konfliktfyldte. Det er angstprovokerende at mærke dem, og man undgår dem derfor ved at bruge forsvarsmekanismer.

Angsten og forsvarsmekanismerne har dog den konsekvens, at de kan give store problemer i forhold til både én selv og i forhold til andre mennesker. Det kan for eksempel komme til udtryk ved, at man føler sig trist, ensom, distancerer sig fra andre, eller ofte har uforklarlige fysiske gener som fx hovedpine.

Følelsernes betydning

Det er meget betydningsfuldt, at man har adgang til sine følelser. Følelser er en medfødt respons, der bliver aktiveret, når der er behov for, at vi handler på en eller anden måde.

Eksempelvis vækker det vrede, hvis noget eller nogen truer os, fordi vi derigennem kan forsvare os. Når vi bliver kede af det, søger vi nærhed til andre mennesker for, at de kan give os trøst og hjælp.

Dermed er følelser en slags kompas, der styrer os i den rigtige retning, når vi møder udfordringer, vi skal håndtere. Det kan derfor også være problematisk, hvis man ikke har adgang til dem.

Tag for eksempel en følelse som vrede. Hvis man gennem sin opvækst har udviklet en modvilje mod at føle vrede, vil man undertrykke den i situationer, hvor det ellers ville være sundt at mærke den.

I parforhold kan det have den konsekvens, at man benægter eller bagatelliserer, at ens partner behandler en krænkende. I stedet for at sige fra og sætte grænser, bliver man deprimeret eller angst.

Hvorfor arbejde med følelser?

I Affektfokuseret Par- og Sexterapi hjælper terapeuten klienterne med at udfordre modstanden mod at mærke konfliktfyldte følelser og håndtere den angst, som aktiveres, når forsvarsmekanismer og modstand ikke længere undertrykker følelserne.

Som tidligere nævnt er Habib Davanloo kendt som ophavsmanden til ISTDP, som arbejder fokuseret med dette. Der er foretaget flere studier af metodens effektivitet. Blandt andet har det vist sig, at ISTDP er effektivt i forhold til de mest udbredte former for psykiske lidelser som angst, depression, traumer, psykosomatiske og funktionnelle lider som fx migræne og fibromyalgi.

Metoden er oprindeligt udviklet til behandling af individer, men det er også effektivt i parterapi.

Konfliktfyldte følelser og parterapi

I Affektfokuseret Par- og Sexterapi indgår arbejdet med at afdække konfliktfyldte følelser og håndtere angst og forsvarsmekanismer som en del af den metodemæssige ramme.

Det skyldes, at partnerne kan virke som hinandens “triggere” i forhold til konfliktfyldte følelser, og at forsvarsmekanismer kan blokere for, at parret kan håndtere deres problemer på en konstruktiv måde.  Det kan skabe uoverensstemmelser og skænderier, og derfor er det nødvendigt at undersøge, hvad der ligger bag.

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi? Læs mere her: Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Du er også velkommen til at kontakte os.