Er du en god terapeut?

At være en god terapeut kræver, at du reflekterer over egen faglige udvikling

Hvor mange af dine klienter får det bedre bedre af at være i terapi hos dig?

Vi vil alle gerne være en god terapeut. Men det kan være svært at vurdere sig selv objektivt. Faktisk har mange en tendens til at overvurdere resultaterne af ens terapeutiske arbejde.

En amerikansk undersøgelse fra 2012 viste for eksempel, at 1/4 af de deltagende terapeuter mente, at 90% eller flere af deres klienter fik det bedre af behandlingen (Walfish, McAlister, O`Donnell og Lambert). Men reelt set er det sådan, at tallet i virkeligheden ligger på 55-80%.

Hvad er god terapi?

Nu er det heller ikke entydigt at svare på, hvad det vil sige at lykkes med terapien.

Psykoterapeutisk behandling adskiller sig fra den behandling, vi møder hos sundhedsvæsenet, når vi fx har brækket benet. Så er det tydeligt, hvad der er et godt resultat: Vi får benet i gips, det heler, og vi kommer til at gå helt normalt igen.

Det kan helt objektivt ses, at vi har fået det bedre. Det samme er ikke tilfældet med klienter i psykoterapi. Her må man vurdere effekten af behandlingen ud fra, hvad klienterne selv giver udtryk for, at de oplever.

Hvordan bliver man en god terapeut?

Det er ødelæggende for den faglige udvikling og i sidste ende for effekten af behandlingen, hvis man som terapeut ikke formår at forholde sig til det terapeutiske arbejde, man udfører.

Men hvad skal man så gøre for at blive en god terapeut?

Først og fremmest er det vigtigt, at man giver sine klienter mulighed for at give en tilbagemelding på, hvordan de oplever udbyttet af behandlingen.

En måde at gøre det på er via FIT (Feedback Informed Treatment), en metode udviklet af den amerikanske   psykolog Scott D. Miller.

Det er en del af bevidst praksis – deliberate practice. Bevidst praksis handler også om:

  • At få feedback fra en supervisor
  • At sætte sig selv mål, man gerne vil opnå i arbejdet med sine klienter
  • At træne sine færdigheder

Man kan fx optage nogle klientsessionerne på video (efter selvfølgelig at have fået tilladelse til det) og afdække mønstre og nuværende niveau ved at gennemgå optagelserne. Dernæst kan man udvælge områder, man gerne vil være bedre på og arbejde målrettet med disse områder.

I den forbindelse er det vigtigt, at de mål, man sætter sig, er konkrete og mulige at evaluere. Gerne sammen med en erfaren kollega/supervisor, som kan hjælpe én med at se udfordringer og muligheder for faglig udvikling.

Supervision og træning inkluderet i Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse. I uddannelsesforløbet indgår både supervision og træning af terapeutfærdigheder. Det kan du læse mere om her: Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Mere information

Har du spørgsmål til psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.