Brochure om Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Her kan du bestille brochuren om vores psykoterapeutuddannelse Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Når vi har modtaget din bestilling, vil vi så hurtigt som muligt maile brochuren til dig.

  Ja tak, jeg vil gerne have tilsendt brochuren om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi

  Hvad er Affektfokuseret Par- og Sexterapi?

  Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en unik psykoterapeutuddannelse, da den kombinerer parterapi og sexologi. 

  Når et par har problemer i forholdet, vil det ofte påvirke seksualiteten – og hvis der er seksuelle vanskeligheder, kan det medføre konflikter i relationen. Som parterapeut er det derfor fordelagtigt at besidde viden, færdigheder og kompetencer inden for både psykoterapi og sexologi.

  Den affektfokuserede metode

  Metoden er affektfokuseret. Det vil sige, at terapeuten tager udgangspunkt i, at det er konfliktfyldte og ubevidste følelser, som ligger til grund for klienternes problemer. Terapeuten må hjælpe klienterne med at regulere den angst og overvinde de forsvarsmekanismer, som blokerer adgangen til disse følelser. 

  Når adgangen til følelserne er opnået, bliver det muligt at bearbejde dem, og dermed vil klienternes problemer også kunne løses.

  Om psykoterapeutuddannelsen

  Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en 4-årig psykoterapeutuddannelse.

  Den er er tilrettelagt, så du kan gennemføre uddannelsen sideløbende med et arbejde. Undervisningen er samlet på to årlige undervisningsophold i Portugal på hver fem dage. Derudover er der fire årlige forelæsningsdage og supervisionsdage i Sorø. Resten af tiden er selvstudium og gruppearbejde, som du selv tilrettelægger sammen med dine medstuderende. 

  Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en evalueret og godkendt psykoterapeutuddannelse, og den overholder NACS-kriterierne (NACS står for Nordic Association for Clinical Sexology) til sexologiuddannelser. Det vil sige, at du har mulighed for at søge om autorisation som specialist i klinisk sexologi ved NACS, hvis du i forvejen har gennemført 1620 timers undervisning i sexologi.

  Du bliver undervist i:

  • Tilknytnings- og udviklingspsykologi
  • Person- og konflikttrekanten
  • Følelser og relationer
  • Angst og psykologiske forsvarsmekanismer
  • Parforholdets faser og udviklingstrin
  • Seksualitet og seksuelle dysfunktioner

  Læs mere her: Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi

  De studerende siger:

  “Pædagogisk er uddannelsen en god blanding af teori, oplæg, samtale, refleksion, supervision og øvelser i praksis. Det meget høje faglige niveau følges fint til dørs af, at vi hele tiden skifter mellem arbejdsmetoder. Disse gør, at vi som studerende har flere veje at benytte hen mod læringen af teorierne. Forelæserne kommer fra forskellige lande og baggrunde. Fælles for dem er, at de har en meget høj faglighed og en imponerende viden om det område, de forelæser i.”
  læs hvad vores studerende siger om Affektfokuseret Par- og Sexterapi
  Jette Sondrup
  Socialpædagog
  “Udbredte strategier for par i krise er at trække sig fra hinanden både fysisk og mentalt eller/og gøre den anden til hovedårsag til ens ulykke. Mennesker er ikke ens, så der er brug at kunne vælge en metode, der passer til de mennesker, det drejer sig om. Her er en affektfokuseret og en sexologisk tilgang kombineret med andre grundmetoder fantastisk til, at parret på kort tid kan få tilstrækkelig indsigt til at de kan arbejde sammen og støtte hinanden i de udfordringer, de møder i stedet for at trække sig væk fra hinanden.”
  læs hvad vores studerende siger om Affektfokuseret Par- og Sexterapi
  Jytte Christensen
  Sygeplejerske i almen praksis
  “Parterapeutisk Instituts uddannelse i affektfokuseret par – og sexterapi er et vigtigt og nyskabende tilbud, idet parterapeutisk arbejde ikke traditionelt har inkluderet en sexologisk vinkling. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at denne uddannelse med det høje faglige niveau og yderst kompetente og veluddannede lærerkræfter giver mig et solidt teoretisk og metodisk fundament til at møde klienter i et fagprofessionelt og tillidsvækkende rum.”
  læs hvad vores studerende siger om Affektfokuseret Par- og Sexterapi
  Gabriela Rehfeld
  Jordemoder

  Sådan bliver du optaget uddannelsen

  For at blive optaget på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi skal du have en mellemlang (tre år) eller lang (fem år og derover) videregående uddannelse inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsfaglige felt. 

  Du kan for eksempel være psykolog, lærer, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, jordemoder, ergo- eller fysioterapeut. 

  Har du andre kvalifikationer, kan du også søge om optagelse – læs mere om optagelseskrav.

  Du søger om optagelse ved i første omgang at reservere en plads – læs mere her: Sådan søger du om optagelse.

  Her foregår psykoterapeutuddannelsen

  Affektfokuseret Par- og Sexterapi består af undervisning, forelæsninger og gruppearbejde/selvstudium.

  Undervisningen er samlet på to årlige ophold af fem dages varighed i Portugal. Forelæsningerne finder sted fire gange om året i Sorø. Dit gruppearbejde og dit selvstudium tilrettelægger du selv. 

  Administrationen af Affektfokuseret Par- og Sexterapi foretages af vores søstervirksomhed Sexologisk Institut. Sexologisk Institut samler uddannelse/kurser, forskning og behandling inden for affektfokuseret sexologisk behandling. Du kan læse mere på instituttets hjemmeside: Sexologisk Institut.

  Mere information

  Vil du vide mere om Parterapeutisk Institut og vores psykoterapeutuddannelse Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.


  Kontakt os