Sexologiuddannelserne på Parterapeutisk Institut opfylder kravene til autorisationØnsker du at beskæftige dig mere indgående med sexologi end det, som psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi indeholder?

På vores kursuscenter Sexologiuddannelse DK kan du tage uddannelsen Sexologisk rådgivning, som opfylder kriterierne for autorisation og kvalificerer dig til at rådgive om seksuel sundhed og trivsel.

Sexologisk rådgivning

Sexologisk rådgivning er en 3-årig deltidsuddannelse, som består af undervisning i teori, færdighedstræning og supervision.

Uddannelsen kvalificerer dig til at yde rådgivning af enkeltpersoner og par med en konkret problemstilling af sexologisk karakter, som virker begrænsende på deres livskvalitet. Dit arbejde tager udgangspunkt i mobiliseringen af klienternes ressourcer, og din rådgivning er baseret på metoder fra personlighedsteori og psykodynamisk forståelse.

Sexologisk rådgivning er en uddannelse, der opfylder kriterierne for autorisation hos NACS (Nordic Association of Clinical Sexology), og du kan bruge den til at søge om medlemskab af Dansk Forening for Klinisk Sexologi.

Læs mere her: Sexologisk rådgivning

Har du en master i sexologi?

Sexologisk counselling er en toårig uddannelse på deltid og er specielt målrettet til dig, som har en master i sexologi – eller som måske har en gammel sexologisk basisuddannelse.

Uddannelsen sætter fokus på dine kliniske og praktiske færdigheder i forbindelse med rådgivning om seksuel sundhed og seksuelle vanskeligheder. Du kommer til at indgå i et intensivt forløb med undervisning i rådgivning, færdighedstræning og supervision.

Både Sexologisk rådgivning og Counselling udbydes via vores kursuscenter Sexologiuddannelse DK, og du kan derfor læse meget mere om indhold, forløb og optagelse på sexologiuddannelse.dk.

Affektfokuseret Par- og Sexterapi – også mulighed for autorisation

Har du i forvejen haft 1620 i sexologi kan du med psykoterapeutuddannelse Affektfokuseret Par- og Sexterapi søge om autorisation som specialist i klinisk sexologi hos NACS (Nordic Association of Clinical Sexology).

Det er et kvalitetsstempel, der er dine klienters garanti for, at du har gennemført en uddannelse af høj faglig standard, og uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde parforholdsproblemer og sexologiske vanskeligheder på både par- og individniveau.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os på info@parterapeutisk-institut.dk for mere information.