Sådan bliver du optaget

Parterapeutisk Institut overholder de anbefalede kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelserAffektfokuseret Par- og Sexterapi er en unik psykoterapeutuddannelse, der kombinerer parterapi og klinisk sexologi. Som terapeut opnår du dermed et solidt fundament til at arbejde med alle aspekter af parforhold – også seksualiteten.

Du kan blive optaget på uddannelsen til psykoterapeut med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi gennem kvote 1, kvote 2 eller kvote 3, hvis du opfylder visse krav.

Det er ens for alle tre kvoter, at du skal have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.

Kvote 1

Kvote 1 er for ansøgere med mellemlang (3 år) eller lang (5 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Det kan fx være, du er psykolog, lærer, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergo- eller fysioterapeut.

Kvote 2

Kvote 2 er for ansøgere, som har en mellemlang (3 år) eller lang (5 år) videregående uddannelse, som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Ud fra en personlig samtale vurderer vi, om du har de rette kvalifikationer til at kunne blive optaget på uddannelsen. Vores vurdering tager udgangspunkt i din motivation, din erhvervserfaring og din modenhed.

Kvote 3

Du kan blive optaget på uddannelsen til psykoterapeut med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi, selv om du ikke har en videregående uddannelse. Det kræver dog, at du supplerer den uddannelse, du har, med kurser i:

  • Psykologi
  • Ledelse
  • Personlig udvikling
  • Terapi og supervision

Kurserne skal tages på en højere læreranstalt. En højere læreranstalt kan fx være åbent universitet, de sociale højskoler eller sygeplejehøjskoler.

På baggrund af en personlig samtale med dig, vurderer vi ud fra din motivation, din erhvervserfaring og din modenhed, om du har de rette kvalifikationer til at kunne gennemføre uddannelsen og efterfølgende kan arbejde som psykoterapeut.

Du søger om optagelse ved at udfylde et ansøgningsskema og vedhæfte CV og dokumentation for uddannelse – det gør du her: Søg om optagelse på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Praktisk info:

Næste hold starter 8. september 2017 til en introduktionsdag i Sorø med første forelæsning.

Dernæst følger første internatophold i Sesimbra, Portugal, i perioden d. 2.-6. oktober 2017.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, eller vil du gerne vide mere om, hvordan du bliver optaget, er du velkommen til at sende os en mail på info@parterapeutisk-institut.dk. Så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.