Indhold og forløb af Afffektfokuseret Par- og Sexterapi

Affektfokuseret Par- og Sexterapi inkluderer bl.a. supervision og færdighedstræningAffektfokuseret Par- og Sexterapi kombinerer som den eneste psykoterapeutuddannelse parterapi og klinisk sexologi. Det betyder, at du som færdiguddannet terapeut har et solidt fundament til at arbejde nuanceret med par og parforholdsproblemer – og altså også aspekter, der vedrører seksualiteten.

Der en 4-årig deltidsuddannelse, så du både kan studere og have et fuldtidsarbejde. Koblingen mellem teori og praksis er meget stærkt, da arbejde med egne klienter er et væsentligt element i uddannelsen.

På studiet deltager du både i undervisning, forelæsninger, selvstudier, gruppearbejde, supervision og egenterapi.

Undervisningen på Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Undervisningen er tilrettelagt med 2 x 5 dages internatkursus pr. studieår (efterår og forår). Det foregår i Sesimbra i Portugal lidt uden for Lissabon.

Formålet med at tilrettelægge undervisningen, så den foregår i udlandet, er, at det giver dig ro og rum til refleksion og fordybelse væk fra dagligdagens stressende påvirkninger. Desuden skaber det intense undervisningsmiljø et godt sammenhold blandt de studerende. Du vil bl.a. blive undervist i:

  • Parforholdets udviklingsproces og parforholdsproblemers dynamik
  • Affekt, emotioner og følelser
  • Objektrelationer og tilknytningsteori
  • ISTDP, herunder forsvarsmekanismer og angstregulering
  • Seksuelle dysfunktioner
  • Samtalemetoder

Forelæsninger med anerkendte forskere og praktikere

I uddannelsen ligger der en del faktuel viden inden for psykologi og sexologi, som fungerer som basis for dit uddannelsesforløb. Denne viden bliver formidlet til dig via forelæsninger, som foregår på Parterapeutisk Institut i Sorø. Forelæserne er alle anerkendte forskere og praktikere inden for deres specifikke arbejds- og forskningsområder.

Gruppearbejde og selvstudie – faglig fordybelse og selvudvikling

Du og dine medstuderende bliver inddelt i grupper, som i perioderne uden for selve undervisningen og forelæsningerne mødes for at studere litteratur, diskutere holdninger og give peersupervision.

Derudover er der også selvstudie, som du bruger på at læse litteratur og arbejde med din udvikling som psykoterapeut.

Egenterapi og supervision inkluderet i uddannelsen

I psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er egenterapi og supervision inkluderet.

Det vil sige, at du som en del af dit selvstudie reflekterer over dig selv og din rolle som psykoterapeut. Du fører logbog over din udvikling og opsætter læringsmål for hvert år, som du sammen med din underviser følger op på.

På studiet får du direkte og indirekte supervision af uddannelsens faste undervisere, som er autoriserede psykologer. Direkte supervision får du i forbindelse med selve undervisningen, hvor du får mulighed for at afprøve teorien i praksis og opøve færdigheder i at udøve par- og psykoterapi.

Færdighedstræning ved hjælp af professionelle skuespillere

På psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi indgår du i et intensivt træningsforløb, hvor professionelle skuespillere fungerer som dine klienter i specifikke cases. På den måde vil du få lejlighed til at omsætte den teori, du bliver undervist, i til praktiske færdigheder. Som led i træningsforløbet modtager du direkte supervision, som du kan bruge til at videreudvikle dine kompetencer.

Prøver og afsluttende eksamen

For hvert studieår fører du en logbog og opsætter læringsmål. Ved starten af et nyt studieår bliver logbogen og det foregående års læringsmål evalueret.

Derudover er der mellem hver undervisningsperiode en skriftlig opgave, som skal sikre, at du tilegner dig den viden og de færdigheder og kompetencer, der skal til, for at du som færdiguddannet kan arbejde som psykoterapeut med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Den afsluttende eksamen er tredelt og består af en skriftlig opgave, hvor du forholder dig til en konkret case og med afsæt i teoretiske overvejelser planlægger, hvad du vil gøre i en praktisk situation.

To skuespillere er dine klienter i den praktiske situation, og denne konkrete  terapisituation er udgangspunkt for en mundtlig eksamination.

Vil du vide mere?

Hvis du er gerne vil vide mere om uddannelsen, dens indhold og forløb, er du velkommen til at kontakte os på info@parterapeutisk-institut.dk.