Evalueret og godkendt psykoterapeutuddannelse

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi er en evalueret og godkendt psykoterapeutuddannelsen, der muliggør medlemsskab af Dansk PsykoterapeutforeningPsykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi bliver løbende evalueret og godkendt.

Det vil sige, at Parterapeutisk Institut overholder de kvalitetskriterier til psykoterapeutuddannelser, som blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet i 2005.

Vælger du at læse til psykoterapeut med speciale i Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du dermed garanteret en uddannelse af høj faglig kvalitet.

Samtidig signalerer du til dine klienter, at du har en solid uddannelsesbaggrund med den nødvendige viden og de rette færdigheder til at udføre dit arbejde på en professionel og kompetent måde.

Parterapeutisk Institut med i frivillig evaluering

Evalueringen foretages hvert fjerde år af det eksterne konsulentfirma Reflektor. Evalueringen indebærer, at Parterapeutisk Institut har forpligtet sig til følge bestemte krav til bl.a. administration, indhold, undervisnings- og eksamensformer, og kriterier for optagelse.

Der er tale om en frivillig evalueringsordning. Det er således ikke noget krav fra officiel side om, at man som udbyder af en psykoterapeutuddannelse skal være evalueret og godkendt for at undervise og uddanne studerende.

Parterapeutisk Institut har imidlertid valgt at indgå i ordningen, fordi vi ønsker at bakke op om en ordning, der er med til at sikre en høj faglighed og øget professionalisering inden for det psykoterapeutiske område.

Baggrunden for evalueringsordningen

I Danmark foregår uddannelsen af psykoterapeuter på det private marked.

I modsætning til de offentlige uddannelsesinstitutioner, som er underlagt akkrediteringsordninger, er der ikke nogen officielle krav eller regler, som udbydere af psykoterapeutuddannelser skal følge for at få lov at uddanne psykoterapeuter.

Der er dog et stort ønske blandt psykoterapeuter om, at der er en vis form for kontrol af det faglige niveau på uddannelserne, for som terapeut har man ofte med sårbare mennesker at gøre.

For at imødekomme behovet for kvalitetssikring af psykoterapeutuddannelser, udarbejdede Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet i 2005 vejledende kvalitetetskriterier, som uddannelsesinstitutionerne, der udbyder psykoterapeutuddannelser, kan vælge at følge.

På baggrund af disse kvalitetskriterier valgte Dansk Psykoterapeutforening at indlede et samarbejde med konsulentvirksomheden Reflektor om at udarbejde et koncept for evaluering. Det indebærer, at hvis man som udbyder af en psykoterapeutuddannelse ønsker en godkendelse, skal man lade sig evaluere hvert fjerde år, hvor Reflektor på vegne af Dansk Psykoterapeutforening vurderer, hvorvidt man overholder kvalitetskriterierne.

For at kunne søge om medlemsskab af Dansk Psykoterapeutforening skal man være uddannet på en psykoterapeutuddannelse, som har opnået en godkendelse.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os på info@parterapeutisk-institut.dk.